Vem har du frågor till?

Johnny Olsson
Järnväg enreprenad  / transporter
johnNy.olsson@schakttransport.se
0157-12335
070 - 707 00 000
Jens Dolk
Transporter / mark entreprenad
jens.dolk@schakttransport.se
0157-12333
070 - 707 00 000
Gustav Weidman
VD / Övrigt / Ekonomi
Gustav.Weidman@schakttransport.se
0157-12336
070 - 707 00 000
David Antonssen
Järnväg entreprenad / Mark entreprenad
david.antonsen@schakttransport.se
0157-12334
070 - 707 00 000
Maria Sternmark
Ekonomi/övriga frågor
maria.sternmark@schakttransport.se
0157-12331
070 - 707 00 000
Niklas Ryberg
Kalkyl och anbud arbetsledning
niklas.ryberg@schakttransport.se
070-446 55 45
070 - 707 00 000
Startsida

Om oss

Varför STS AB - kort om vår bakgrund

Efter ett långvarigt och väl fungerande samarbete mellan Dolkarnas Entreprenad AB (Mark & Transport), Rail & Construction Sweden AB (Järnväg) samt GW AB (Mark & Järnväg), togs ett gemensamt beslut om att starta bolaget Schakt & Transport i Sörmland AB med visionen om att tillsammans kunna erbjuda ett bredare helhetskoncept till våra kunder.

Brett tjänsteutbud och maskiner för alla behov

Erbjuder effektiva och kvalitativa arbeten inom järnväg-, spår-,markarbeten-, transport och verkstad. För oss går säkerhet i första hand, och därför ser vi till så att vår personal alltid har rätt utbildning.

Vår moderna och kompletta maskinpark har alltid ett fordon eller en maskin tillgänglig när det behövs. Vårt nätverk av samarbetspartners kompletterar även med maskiner när det behövs.

Följ oss på social medier för att ta del av fler uppdateringar!
Anställd går på spåret i solnedgång

Tre starka aktörer som slagit sig samman

Schakt och transport i Sörmland AB grundades 2021 och är de tre företagen Dolkarnas Entreprenad, GWAB och Railcon som gått ihop och blivit ett och samma bolag.

Vi sätter alltid projektet i centrum och tack vare vår kunniga och utbildade personal kan vi utfärda effektiva och prisvärda kvalitetsarbeten till våra kunder. Och med många års gemensam erfarenhet ser vi till att varje projekt går i hamn.

Lovord och fördelar som aldrig går ur tiden

På Schakt och transport i Sörmland AB vill vi se till så att kunden blir väl bemött från start till slut på varje
projekt, och det ska vi kunna leverera genom:

• Väl genomförd och samlad offert
• Högkvalitativa tjänster
• Gemensamt skapa målsättningar som ska uppfyllas
• Allt-i-ett lösning

Anställd vid järnvägsspåret

Vi välkomnar er och ser fram emot ett framtida samarbete!

Kontakta oss